Om släkten Reuterswärd

En förnämlig och detaljerad historia över vår släkt kan läsas i "Reuterswärdska släktboken" som kan beställas genom sekreteraren.Med anledning av att vi nyligen fått gravstenen över Anders Fredrik på plats i Lannaskede publicerar vi här med tillstånd av författarinnan Ulla Johanson just kapitlet om sagde Anders Fredrik. Klicka på bilden av boken ovan för att ladda ner pdf-filen som är 442 kb stor. En recension av boken kan läsas här: Pontus Möllers Publiceringar.

Vår huvudman Måns anser att bilden på hans far Gösta på sidan 69 i boken är anskrämlig och ser hellre att ni tittar på denna bild (som ni enligt Måns gärna får skriva ut och klistra in i stället för den gamla...)

Gösta Reuterswärd